Naša vizija

Svaki građanin mora biti u mogućnosti da ostvari zaštitu svojih prava bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost ili opredeljenost!  

Kada sistem ne funkcioniše, kada su institucije degradirane, kada su nosioci javne vlasti nesposobni, kada sistem društvenih vrednosti posrne, a korupcija postane endemska bolest društva, onda smo svi mi – a naročito političke organizacije poput Narodne stranke koje žele da promene sistem i ovu državu i društvo na bolje –  dužni da učinimo šta je u našoj mogućnosti da pomognemo da se nefunkcionalnost sistema koriguje.

Narodna kancelarija predstavlja odraz takve težnje Narodne stranke.

Svaki građanin čija su prava iz domena aktivnosti Narodne kancelarije ugrožena, može nam se obratiti i dobiće podršku našeg tima stručnjaka radi zaštite svojih prava i interesa!

Reagujte odmah

Share This