Naš tim

Upoznajte pravni tim Narodne Kancelarije

Naš tim

Advokat Vladimir M.Gajić

Advokat Vladimir M.Gajić

Rođen 24 marta 1965 godine u Marseju, Francuska. Osnovnu i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1989.godine. Pripravnički staž obavio u kancelariji  kod svoga oca advokata Milorada S. Gajića. Nakon položenog pravosudnog ispita, advokat od maja 1992.godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda. Savezni poslanik  SPO/ Koalicija DEPOS/ u Skupštini SR Jugoslavije  od 1993-1995.godine. Generalni sekretar SPO od 1992-1995.godine.  Pravni je savetnik krune i  član Krunskog kabineta NjKV Princa Aleksandra Karađorđevića. Biran za Predsednika Advokatske komore Beograda 2017.godine. Član Republičke izborne komisije 2016/2017.godine  Kao advokat zastupao značajan broj javnih ličnosti, počev od Vuka Draškovića i Zorana Đinđića, Vuka Jeremića, Zdravka Ponoša, Miroslava Aleksića, Vesnu Pešić, Radu Trajković, Biljanu Lukić, Janka Baljka, Fond za humanitarno pravo,  Stefana Jovanovića, Aleksandru Jerkov,   Boru Novakovića, Fantome iz Zrenjanina, prof.dr  Dušana Teodorovića, uzbunjivača Aleksandra Obradovića ,  Vladiku Diseldorfskog i Nemačke Grigorija i mnoge druge. Član Narodne stranke od osnivanja 2017.godine  i Predsednik Pravnog saveta stranke. Živi u Beogradu. Oženjen, otac četvoro dece.

Pravnik Dr Slobodan Doklestić

Pravnik Dr Slobodan Doklestić

Slobodan Doklestić je rođen i odrastao u Beogradu, gde je završio III Beogradsku gimnaziju, a potom i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu kao jedan od najboljih studenata generacije. Nakon diplomiranja je magistrirao međunarodno privredno pravo na CEU kao student generacije, a potom položio i pravosudni ispit sa pohvalom. Doktorirao je prava sa 29. godina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, sa odlikom iz oblasti prava konkurencije EU. Oženjen je i ima dvoje dece. Tečno govori engleski i nemački jezik.

Advokat Miloš Pavlović

Advokat Miloš Pavlović

Rođen 1978 u Beogradu na Zvezdari. 2004. godine završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu. Od 2004 do 2006 godine radi kao advokatski pripravnik. Pred Ministartsvom pravde Republike Srbije položio pravosudni ispit 2007 godine. Od 2007 upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda gde i danas ima svoju praksu. Borac protiv diktature i član Narodne stranke od njenog osnivanja.  Član Statutarne komisije Narodne stranke u drugom mandatu. 

Advokat Jovica Đ. Todorović

Advokat Jovica Đ. Todorović

Rođen je 6. marta 1968. godine u Pančevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Pirotu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Pravosudni ispit položio je 1995. Godine, nakon prakse advokatskog pripravnika. Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Beograda od 5. aprila 1996.godine. Po okončanju protesta advokata 2014. godine sa drugim kolegama je inicirao Pokret za bolju advokaturu. Za potpredsednika Advokatske komore Beograda izabran je 2017. godine. Oženjen je i otac troje dece. 

Advokat Biljana R. Zarić

Advokat Biljana R. Zarić

Rođena 2.11.1965. godine u Beogradu.  Završila Drugu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu. Pripravnički staž obavila u Opštinskom sudu u Lazarevcu od 1993.  do 1996. godine. I pored najboljih ocena rada nije postojala mogućnost daljeg radnog angažovanja u sudu zbog opozicionog delovanja u organizaciji DEPOS-a i suprotstavljanja tada vladajućem SPS-u.

Nakon toga, od 1997.godine zaposlena u Gradskoj opštini Zvezdara na stručnim poslovima u građevinskom i imovinskom odseku, a nekoliko godina obavljala poslove šefa kabineta predsednika opštine Zvezdara.

Advokaturom se bavi od 2007.godine. Sfera interesovanja – građansko pravo.

Udata, majka dvoje dece.

Advokat Nikola Lakić

Advokat Nikola Lakić

Rodjen 18.12.1983. godine u Prokuplju, osnovnu i srednju školu završio u Kuršumliju, pravni fakultet u Novom Sadu. Nakon pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji Zorana Lakića upisan u imenik advokata i sada radi kao advokat. Jedan od osnivača Narodne stranke, član Glavnog odbora, potpredsednik Izvršnog odbora i predsednik Gradskog izvršnog odbora Narodne stranke Beograd. Oženjen, Larin otac. 

Advokat Borivoje Borović

Advokat Borivoje Borović

Rođen 1954 godine u Pljevljima, osnovnu školu završio u rodnom gradu, gimnaziju u Priboju, diplomirao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1979 godine. Advokatsku kancelariju osnovao 1985. godine. Advokat Borivoje Borović je bio predsednik Krivične sekcije Advokatske komore Beograda, član Advokatskog foruma za zaštitu ljudskih sloboda i prava. Godine 1994. predsedavao je Odborom za pravosuđe u Skupštini Srbije. Osnovao je Advokatsku krivičnu sekciju 1989. godine, a predsednik Advokatske krivične unije Srbije je od 2014. godine.

Advokat Ognjen M. Radić

Advokat Ognjen M. Radić

Advokat Ognjen M. Radić, rođen 19.08.1979 godine u Sarajevu, diplomirao na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004 godine, radi kao advokat u Advokatskoj kancelariji “Borović” od 2008 godine. Član Narodne stranke od osnivanja, član Odbora za pravosuđe NS i član odbora za dijasporu.

Advokat Uroš Tešmanović

Advokat Uroš Tešmanović

Rođen 1977 u Beogradu, gde je 2002. godine završio Pravni fakultet univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2006. godine najpre pripravnik, a potom i sudski saradnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Položio pravosudni ispit 2004. godine. 2007. godine radio u Banci poštanska štedionica. Od  februara 2008. godine upisan u Imenik advokata Advokatske komore Beograda, gde i danas ima svoju advokatsku praksu. Član Narodne stranke od osnivanja. Oženjen, otac troje dece.

Advokat Stefan Janjić

Advokat Stefan Janjić

Rođen je u Nišu 1987. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Vranju. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Na istom fakultetu je završio i master studije 2011. godine. Pravosudni ispit je položio 2015. godine, a od 2017. godine upisan u imenik advokata Advokatske komore Beograda. Član Narodne stranke od osnivanja, potpredsednik Opštinskog odbora Narodne stranke Voždovac i sekretar Gradskog odbora Narodne stranke Beograd. 

Advokat Aleksandar Fillen

Advokat Aleksandar Fillen

Rođen je u Beogradu 1988. godine. Završio je osnovne i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija, proveo je godinu i po dana kao sudijski pripravnik, nakon čega se od 2013. godine bavi advokaturom. Primarno se bavi građanskim i privrednim pravom, naročito sudskim sporovima, arbitražom i ugovorima u privredi. Govori engleski i služi se španskim jezikom.

Advokat Daniela Čavlina

Advokat Daniela Čavlina

Daniela Čavlina (rođena Jovanović), rođena je u Beogradu, gde živi i radi. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na krivično-sudskom smeru, završila je 1989. godine. U imenik advokata AKB, odlukom UO AKB upisana je dana 16.05.1994. godine i od tada se neprekidno bavi advokaturom.

U toku bavljenja advokaturom, pružala je besplatnu pravnu pomoć u okviru programa koji je organizovala AKB i AKS nakon 2000. godine. Sada se nalazi se na listi pružalaca besplatne pravne pomoći u Registru pružalaca besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške pri Ministarstvu pravde RS.

Majka je jedne odrasle, obrazovane mlade žene koja u skladnoj porodici ima kćerku i sina.

Advokat Denis Bećirić

Advokat Denis Bećirić

Rođen 1969. godine u Negotinu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabran za sudiju 2002. godine, a do 2015. godine radio u Drugom opštinskom i Prvom osnovnom sudu u Beogradu. U imenik advokata Advokatske komore Beograd upisan u februaru 2015. godine.

Advokat Tanja Božinović

Advokat Tanja Božinović

Рођена у Београду 03.03.1960.

Похађала 12 београдску гимназију. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Положен правосудни испит. У именик адвоката АКБ уписана 10. маја 1996. год.

Од дана уписа самостално обавља послове, непрекидно и даље.

Област рада: заступања у свим грађанским и кривично правним поступцима. Управни поступци нарочито везано за грађевинске и употребне дозволе.

Током рада, успешно заступала кошаркашке клубове и друга правна лица као и јавне личности.

Ван професионалне активности: члан Републичке изборне комисије у периоду од 2001-2004.

Advokat Nikola Vujošević

Položio pravosudni ispit 1995. godine od kada se samostalno i bez prekida bavim advokaturom.

Od profesionalnih uspeha ističe uspešno okončane velike parnice protiv Jugoslavije, Srbije, raznih ministarstava, NBS-e, PTT Srbije, i drugih najvećih državnih preduzeća u zastupanjima pred Privrednim sudovima u Srbiji, kao i još veći broj uspešnih zastupanja građana pred sudovima opšte nadležnosti i upravnim organima.

U krivičnoj materiji, zastupao je prvu dvojicu oslobođenih Srba iz zatvora KFOR-a u Kosovskoj Mitrovici pred internacionalnim panelom.

U poslednje vreme, srazmerno položaju advokature i pravosuđa u Srbiji, bori se u ime stranaka protiv nezakonitog i nepravilnog rada javnih izvršitelja i beležnika.

Reagujte odmah

Share This